Ordu Gazi İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü bünyesinde bir Kent Arşivi Araştırma Salonu kurulacak.

Ordu Kent Arşivi kurulmasıyla ilgili açıklamada bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, “Kütüphane Hizmet Esasları Genelgesinin 44. Maddesi, ‘özellikle yerel kültür mirasını korumak, kullanıma sunmak ve hizmet verilen bölgenin yerel belleğini oluşturmak amaçlarıyla il halk kütüphanelerinde “Kent Arşivi” oluşturulur. Diğer kütüphanelerde ise olanaklar dâhilinde “Kent Arşivi” kurulabilir. Kent Arşivleri için bölgedeki kişi kurum ve kuruluşlar; yerel araştırmacılar, belediye, üniversite ve sivil toplum kuruluşları ile diğer kütüphane ve bilgi merkezleri ile işbirliği yapılır. Kent arşivleri için aşağıdaki materyal türlerinden derme oluşturulur:

1)Bölgede yetişmiş yazarların hem kendi eserleri hem de onlar hakkında yazılmış eserler, tıpkıbasımlar, yazarlara ait kalem, daktilo vb. araç-gereçler,

2)Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu uyarınca il halk kütüphanesine gönderilen yerel ve bölgesel gazeteler,

3)Yerel kültürel mirası yansıtan her türlü belge, fotoğraf, harita, yıllık vb. arşiv malzemesi,

4)Şarkı, efsane, masal, atasözü, mani, deyim gibi sözlü gelenek ve anlatımlar ile gelenekler, şenlikler, yerel gösteri sanatları, düğünler, yemekler, el sanatları gibi somut olmayan kültürel mirasa ilişkin dijital materyal.

5)Kütüphanenin bulunduğu bölgenin edebi, tarihi, sanatsal, kültürel, turistik vb. özelliklerini yansıtan kitap, süreli yayın, kitap dışı materyal gibi bilgi kaynakları” şeklinde belirtilmektedir.

Kent arşivlerinin var olma nedeni binlerce yıllık geçmişleri, kente ait tarihsel ve kültürel mirası yaşatarak gelecek nesillere aktarmaktır. Bu kadar büyük bir öneme sahip olan bu arşivlerin uluslararası düzeyde, modern arşiv ve arşivcilik tekniklerine uygun olarak saklanması büyük bir önem arz etmektedir. Bu nedenle de ilimizde Kent arşivi bu birim kütüphanecilik ve arşivcilik ile yakından ilişkili Gazi İl Halk Kütüphanemizde kurulmaktadır.

Kent Arşivi çalışmaları kapsamında, kent arşivinin güçlendirilmesi için    (söyleşi, çalıştay, toplantı, atölye çalışmaları, konferans, park buluşmaları etkinlikleri, sergi vb.) yapılması da önem taşımaktadır. Sözlü tarih kayıtları da merkezin arşivlerinde önemli bir yere sahiptir ve Kent Belleği Merkezi’nin öncelikli ilgi alanlarından birini teşkil etmektedir. Bu çalışmayla, kentte doğmuş ve yaşamını Ordu’da geçirmiş bulunan aile ve kişilere ulaşılarak görüşmeler yapılması; böylelikle de Ordu yakın tarihine ilişkin bilgilerin yitirilmeksizin korunması sağlanacaktır.

Sözlü tarih çalışmaları dışında kent arşivinin kuşkusuz en değer parçalarını Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Arşivleri’nin kente ilişkin kayıtları oluşturacaktır. Bu kapsamda yapılacak araştırmalar için Ordu Üniversitesi’nin ilgili bölümlerine büyük görevler düşmektedir.  İleride bu kayıtlar dijital ortamlara aktarılarak arşiv belgeleri internet ortamında da hizmete sunulmaya başlanacaktır.

Kent Arşivi oluşturulması kapsamında, Ordu Gazi İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğünce bir okuma salonu tahsis edilmiştir. Yeni kurulacak olan “Ordu Kent Arşivi Araştırma Salonunun nitelikli kaynaklara ulaşabilmesi için kişi, kurum ve kuruluşlar; yerel araştırmacılar, belediye, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının elinde yer alan belgelerin bağış yoluyla kütüphanemize ulaştırması büyük önem taşımaktadır. Ordu merkez ve ilçelerinde olmak üzere ordu dışında yer alan tüm sivil toplum kuruluşlarına duyurulması ile amacına ulaşılması hedeflenmektedir. Kampanyamız Ordu’nun il oluşunun 97. yıldönümü münasebetiyle, İl olduğu 04 Nisan tarihinde başlayacak, 31.12.2018 tarihinde son bulacaktır. Açılacak olan Kent arşivi ve bu kapsamda yapılan kampanyamız tüm Ordululara hayırlı olsun” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir