Valilikten yapılan açıklamaya göre;

2017 yılında 11.425 gıda ve yem işletmesi denetlendi. 131 gıda ve yem işletmesine idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 5 işletme hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
Gıda denetimleri hakkında bilgi veren İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz, “Gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının sorumluluğundadır. Bu kapsamda ilimizde güvenli gıdaya erişimin sağlanması, tüketici sağlığının en üst seviyede korunması, sektörde haksız rekabetin engellenmesi, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi amacıyla gıda denetimleri, Müdürlüğümüz tarafından hassasiyetle ve aralıksız olarak yürütülmektedir. ‘Topraktan Sofraya Gıda Güvenilirliği’ sloganı kapsamında Müdürlüğümüz tarafından yapılan denetimler; riske dayalı denetim, rutin denetim, numune denetimleri, ‘174 Alo Gıda Hattı’ şikâyet ve ihbar denetimleri ile takip denetimleri şeklinde yürütülmektedir. Bunların dışında özel günler, özel dönemler ve özel kontroller amacıyla diğer denetimler de yapılmaktadır. Aynı zamanda ilçelerimize yönelik olarak toplu denetimler de sürdürülmekte ve bütün gıda işletmecileri denetlenmektedir. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda bulunan kantin ve yemekhaneler ile birlikte okul çevresinde gıda satışı yapan veya toplu tüketime sunan işyerlerinin denetlenmesine özen gösterilmektedir” dedi.
2017 yılında yapılan gıda denetimleriyle ilgili de bilgi veren Kemal Yılmaz, “2017 yılında gıda ve yem denetimleri açışından yoğun bir çalışma yapıldı. Müdürlüğümüz tarafından 2017 yılında 11.065 gıda denetimi yapılmıştır. Yapılan bu gıda denetimleri sonucunda 761 adet gıda numunesi alınmış olup, alınan numunelerden 13’ünün nihai analiz sonucu Türk Gıda Kodeksine uygun çıkmamıştır. Yine yem işletmelerine yönelik 360 denetim yapılmıştır. Yapılan denetimler sonucunda 94 adet yem numunesi alınmış olup, bu numunelerden 1 tanesinin nihai analiz sonucu belirlenen değerlere uygun çıkmamıştır. 2017 yılında toplamda 11.425 gıda ve yem işletmesi denetimi yapılmış ve 855 adet gıda ile yem numunesi alınmıştır. Bunların sonucunda gerek analiz sonuçlarına göre, gerekse denetimde tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle 129 gıda ve 2 yem işletmesi olmak üzere toplam 131 işletmeye 566.237 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca 5 işletme hakkında da Savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Numune alımlarında, gıdalardaki insan sağlığını riske eden kriterler ile taklit ve tağşişe yönelik tespitler üzerinde ağırlıklı olarak durulmaktadır” diye konuştu.
Tüketicilerin bilinçli olmaları gerektiğine de dikkat çeken Kemal Yılmaz, “Gıda denetimlerinin amacına ulaşabilmesi için tüketicilerin de bilinçli olmaları çok önemlidir. Unutulmamalıdır ki, etkili bir denetim sistemi, tüketicinin ve tüketici örgütlerinin denetimlere katılmaları, katkı sağlamaları ile mümkündür. Çünkü, tüketicinin herhangi bir olumsuzlukla karşılaştığında bu olumsuzluğun giderilebilmesi için ilgili kurumlara ya da yetkili makamlara müracaat etme hakkını içeren şikâyet hakkı da bulunmaktadır. Bu nedenle, gıda zehirlenmesine maruz kalan veya satın aldığı gıdalarla ilgili herhangi bir şikâyeti olan tüketiciler de “174 Alo Gıda Hattı”nı arayarak ihbarda bulunabilmektedirler” şeklinde konuştu.
Eğitim çalışmalarına da ağırlık verdiklerini ifade eden Kemal Yılmaz, “Müdürlüğümüzce sadece denetim değil, aynı zamanda gıda güvenliği konusunda eğitimler de verilmekte olup, bu eğitimlerle gıda iş yerlerinin teknik ve hijyenik koşullarının geliştirilmesi ve sektör çalışanlarının bilinçlendirilmesi sağlanmaktadır. Aynı zamanda güvenilir gıda temini ve tüketimi konusunda daha bilinçli ve sağlıklı bir toplum oluşturmak amaçlanmaktadır. Yeterli kalitede, ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda, sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmek her insanın en temel hakkıdır. Bu temel hak doğrultusunda Müdürlüğümüz çalışmalarına her zamankinden daha büyük bir gayret, azim ve kararlılıkla devam etmektedir” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir